logo Windst bedrijfsadvies

Windst Bedrijfsvitaliteit - voor een vitale organisatie!

Vitaal zijn betekent: Het hebben van geestkracht, daadkracht en gezondheid! Omdat uw mensen uw bedrijf maken zijn zij een bepalende factor in de vitaliteit van uw onderneming. Windst Bedrijfsvitaliteit helpt u op een creatieve, laagdrempelige en persoonlijke wijze om uw mensen vitaal aan het werk te houden. Wilt u iemand die snel voor u klaar staat en direct bereikbaar is? Uw problemen op het gebied van medewerkersinzetbaarheid direct onderkent en u ook daadwerkeljk snel helpt? Lees dan verder en kies voor Windst! Neem voor een complete dienstverlening ter vervanging van uw arbodienst eens een kijkje op www.windstinbedrijf.nl.

Wij werken voor u

Windst - wij werken voor u

Voordat wij voor u gaan werken willen wij kennis met ú maken. Welk product of dienst verkoopt u? De basis van een goede samenwerking is dat wij uw bedrijf leren kennen en uw bedrijf ons kent.

Onze Strategie

Windst - onze strategie

Wij zijn betrokken bij uw organisatie. Wij willen net als u dat uw medewerkers gezond aan het werk blijven. Wij helpen de risicogroep aan het werk te houden. De medewerkers die thuis zitten begeleiden wij terug naar het werk. Nadat u Windst Bedrijfsvitaliteit heeft ingezet bestaat ziekmelden niet meer in uw organisatie.

 

Meer weten? Bel (055) - 84 44 878.

Klanten kiezen ons

Windst - Klanten kiezen ons

Windst Bedrijfsvitaliteit vindt dat zowel vitaliteit en verzuim onderdeel is van de cultuur binnen uw bedrijf. Verzuimen is vooral gedrag. Ziekmelden mag niet meer bestaan in een vitale organisatie. Windst Bedrijfsvitaliteit helpt u invloed uit te oefenen op al deze onderdelen.

Laat u adviseren

Vraag een offerte aan, stuur ons een bericht of bel
(055) - 84 44 878
om een vrijblijvende afspraak te maken.

Contactgegevens

Bedrijfsvitaliteit

Wilt u dynamiek binnen uw organisatie en een vitaal bedrijf in stand houden, in de breedste zin van het woord? Dan kunt u een beroep op ons doen. Windst maakt zich sterk op de volgende gebieden: verzuimreductie, levensfasenbeleid, integraal gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Neem contact met ons op